Vedtekter

Forbundets vedtekter blir vedtatt på landsmøtet hvert fjerde år, sist vedtatt på landsmøtet i 2019.

Del 1 av vedtektene inneholder blant annet bestemmelser som regulerer den sentrale organisasjonens oppbygging, kontingentinnbetaling, kampfond, uravstemming og regler for suspensjoner.
I del 2 finnes vedtektene for distrikter, fagforeninger, avdelinger og klubber.

Distrikt Trøndelag har i tillegg vedtatt særvedtekter på sitt årsmøte. Disse regulerer forhold som ikke de sentrale vedtektene har bestemmelser om.

Interesserte kan få tilsendt en liten håndbok med oversikt over forbundskontoret, vedtekter, handlingsprogram og forsikringene.

Forbundets vedtekter

Forbundets vedtekter blir vedtatt på landsmøtet hvert fjerde år, sist vedtatt på landsmøtet i 2019.

Søk på siden