LOfavør – medlemmenes forsikringsordninger

Gjennom vår tilslutning til LO, tilbyr vi en rekke forsikringsordninger til medlemmene via LOfavør.

Det er et utvalg i LO sentralt, hvor vårt forbund også er representert, som avgjør hvilke forsikringsordninger som skal tilbys medlemmene, og hvilke vilkår som skal gjelde. LO har gjort avtale med Sparebank1, som ivaretar forsikringene for oss.

Sparebank1 Midt-Norge har en egen side med informasjon om fordelene til LO-medlemmer.

Rimelige forsikringer

Det er to årsaker til at forsikringspremien er så lav; for det første administerer vi forsikringene i organisasjonen (premieinnbetaling og ajourhold av forsikringstakere), og i og med at forsikringene gjelder så mange, får vi også en gunstig pris.

Våre forsikringsordninger

Som medlem i EL og IT Forbundet har man følgende obligatoriske forsikringsordninger:

  • Kollektiv hjem med toppsikring (innbo- og løsøreforsikring)
  • Reiseforsikring med toppsikring
  • Grunnforsikring
  • Uføre- og ektefelleforsikring

Uføre og ektefelleforsikringen og reiseforsikringen er det mulig å reservere seg mot ved innmelding, mens de andre er knyttet til medlemskapet i EL og IT Forbundet.
Det finnes også individuelle LOfavør-forsikringer som den enkelte må kontakte Sparebank1 for å inngå avtale om. Premien for disse betales direkte til Sparebank1.

På forbundets hjemmesider finner du prisen på våre forsikringsordninger. Du kan finne flere detaljer i vår brosjyre, både om forsikringene og andre LOfavør-fordeler.

Det finnes en mengde forskjellige LOfavør-tilbud på mange områder: banktjenester, lånevilkår, strøm, telefoni og bredbånd, reiser, eiendomsmegling, advokatbistand, drivstoff, hoteller etc. Det finnes detaljert informasjon om disse tilbudene på hjemmesidene til LOfavør.

Søk på siden