Har du endret adresse?

Den enkleste måten å gjøre dette på, er å legge inn ny adresse på “Min side” på web-sidene til forbundet sentralt.

Her kan du også legge inn telefon, mobil og e-postadresse, noe som er viktig for oss for å sikre god kommunikasjon med deg.

Det du trenger for å logge inn, er medlemsnummeret ditt, som står rett over navnet ditt på LOfavørkortet ditt (8 siffer), og fødselsdatoen din. Har du ikke dette for hånden, kan vi hjelpe deg.

Andre endringer i medlemsforholdet

Om du skifter arbeidsgiver, begynner i militæret, har permisjon eller går ut av lønnet arbeid av andre årsaker, er det viktig at vi får beskjed om dette, blant annet av hensyn til kontingentinnbetalingen. Dessverre er ikke alle arbeidsgivere så flinke til å melde fra til oss, så det er en fordel at den enkelte tar kontakt.

Det kan du gjøre ved å sende oss en e-post, eller på telefon 72 59 62 00. Du kan selvfølgelig også melde adresseendring etc. på samme måte.

Søk på siden