Utvalgene i Distrikt Trøndelag

Det er årsmøtet som velger utvalgene, og som bestemmer hvilke utvalg vi skal ha. Utvalgene skal sikre aktivitet og engasjement på sentrale områder hvor lokalorganisasjonen har ansvar.

I dag har vi følgende utvalg / utvalgsledere:

May-Iren Arnøy
may-iren.arnoy@telenor.com
950 29 838

Ole Andreas Heitlo
ole.andreas.heitlo@me.com
971 06 124

Annar Gravråk
annar.gravrak@gmail.com
469 16 596

Ole Robert Lerfald
olelerfald@gmail.com
994 71 109

Søk på siden