Lønns- og arbeidsvilkår

Det er de landsomfattende, kollektive tariffavtalene som er grunnlaget for fagbevegelsens eksistens. Disse sikrer at konkurransen mellom bedriftene ikke slår ut i direkte angrep på de ansattes lønns- og arbeidsvilkår. Dette har det store flertall av arbeidstakere skjønt, og i de fleste av bransjene vårt forbund organiserer, har vi en svært høy organisasjonsgrad.

Tariffavtalene bygger på to hovedpillarer:
1) Hovedavtalen, som blant annet regulerer spillereglene i arbeidslivet, med tillitsvalgtes rettigheter og plikter, sikring av ansattes medinnflytelse og bedriftenes informasjonsplikt.
2) Overenskomsten, som inneholder bestemmelsene om lønns- og arbeidsvilkår.

Annethvert år er det hovedoppgjør, hvor vi forhandler om forbedringer i den enkelte overenskomst, mens hovedorganisasjonene (f.eks. LO/NHO) i det mellomliggende året forhandler sentralt om generell lønnsutvikling og fellesordninger som for eksempel pensjonsordninger.

I tillegg til avtalene mellom partene, er Arbeidsmiljøloven svært viktig for å verne de ansatte mot overgrep fra arbeidsgivernes side.
EL og IT Forbundet har siden etableringen vært en av de sterkeste forkjemperne for en sterk Arbeidsmiljølov. Da den blå-blå regjeringa innførte frislipp for midlertidige ansettelser, samt mange andre svekkelser av loven i 2015, var forbundet toneangivende i kampen mot forverringene, og blant forbundene som hadde størst oppslutning da hele landet sto i en politisk streik 28. januar.

Forbundet sentralt har oppdaterte hovedavtaler og overenskomster på sin nettside.

Søk på siden