Typografi

EL og IT Forbundet sin offisielle font er Open Sans, en gratis font fra Google Fonts for Mac og PC.

Open Sans er er optimalisert for print, nett og mobil. I tillegg har den høy lesbarhet, tilgjengelig på de fleste plattformer og er gratis. Fontsnittet vi bruker er regular, semibold og bold.

Er det ikke mulig å bruke Open sans, skal fonten “Arial” taes i bruk. Arial er en standardfont som finnes på alle Mac og PC. Den er standard i alle officeprogrammer.

Bruk av typografien

Tommelfingerregelen for fonten er at i overskrifter bruker man stor skrift i regular, i motsetning til brødtekst som skal være i normal skriftstørelse. Bold brukes gjerne i mellomtittler, mens italic brukes i sitater og lignende.

I større mengdetekster bruker vi intervallet “Ren kvart/Perfect fourth” for titler, brødtekst og så videre.  Noe som gir oss følgende REM-verdier (multiplikatorer):

H1: 4,209 rem
H2: 3,157 rem
H3: 2,369 rem
H4: 1,777 rem
H5: 1,333 rem
Brødtekst: 1 rem
Bildetekster: 0.75 rem
Fotnote: 0.563 rem

Hvis vi lar 1 rem = 11 px så for vi følgende størrelser i px:

H1: 11 px *4,209 rem = 46,30 px
H2: 11 px *3,157 rem = 34,73 px
H3: 11 px *2,369 rem = 26,05 px
H4: 11 px *1,777 rem = 19,55 px
H5: 11 px *1,333 rem = 14,66 px
Brødtekst: 11.00 px
Bildetekster: 11 px *0,75 rem = 8,25px
Fotnote: 11 px *0,563 rem = 6,19px

Ønsker man å bruke en annen størrelse på mengdetekst kan du beregne intervallene på nytt, eller bruke verktøyet på følgende side: https://type-scale.com/

 

Søk på siden