Layout

Vi har utarbeidet et gridsystem som skal gjøre det enklere å lage et oppsett eller en layout som både ser bra ut, ivaretar helheten og som fungerer uavhengig av medium.

Grid

Gridet består av firkanter, og størrelsen på disse settes av  logoikonet som blir brukt i materiellet. Merk at designelementene ikke trenger å forholde seg strengt til gridet.

Tekst, bilder og bokser følger grid.
Tekst, bilder og bokser følger ikke grid.

Eksempler på ferdig design

 

 

 

 

 

Søk på siden