Creative Commons lisenser

Ønsker du å at verket skal ha en Creative Commons lisens (CC-lisens), som gir tredjeparter enkelte vederlagsfrie rettigheter, har du flere å velge mellom. Alle lisensene forbundet bruker tar utgangspunkt i at all bruk av verket skal krediteres riktig og videredistribusjon skal skje under samme lisens. Vær oppmerksom på at disse lisensene ikke kan trekkes tilbake.

For bilder:
Lisensen skal føres opp etter fotokrediteringen.

For eksempel:
Foto: Kari Nordmann/EL og IT Forbundet/CC xxxxx

For trykksaker:
Lisensen skal føres opp i kolofonen, og teksten «Dette verket er lisensiert under CC xxxxx-» skal stå i semibold.

Du kan velge mellom følgende lisenser:

 • (Anbefalt) Navngivelse-IkkeKommersiell-Ingen bearbeidelser.
  Denne lisensen lar tredjepart distribuere verket fritt, men kan ikke gjøre endringer eller bruke verket til kommersielle formål.
 • Navngivelse-IkkeKommersiell-DelPåSammeVilkår.
  Denne lisensen lar tredjepart distribuere og gjøre endringer fritt, men ikke til kommersielle formål.
 • Navngivelse-DelPåSammeVilkår
  Denne lisensen lar tredjepart distribuere og endre verket fritt, også til kommersielle formål.
 • (Ikke anbefalt) Navngivelse.
  Denne lisensen lar tredjepart distribuere og endre verket fritt, helt uten begrensninger.

 

Dette verket er lisensiert under CC BY-NC-ND 4.0
Denne tillater tredjepart å distribuere materialet i et hvilket som helst
medium eller format i sin originale form og for ikke-kommersielle formål, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, kan du ikke distribuere det endrede materialet.

For å se en kopi av denne lisensen,
besøk https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
eller send et brev til Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Illustrasjoner, figurer, logoer og bilder er ikke omfattet av verkets lisens, og kan ikke gjenbrukes uten tillatelse.
Se nærmere informasjon om rettigheter under den enkelte.

Dette verket er lisensiert under CC BY-NC-SA 4.0 – Denne tillater tredjepart å distribuere, endre og bygge videre på materialet i et hvilket som helst medium eller format for ikke-kommersielle formål, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Dersom du endrer eller bygger videre på materialet, må det bearbeidede materialet lisensieres under samme lisens.

For å se en kopi av denne lisensen,
besøk https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/deed.no
eller send et brev til Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Illustrasjoner, figurer, logoer og bilder er ikke omfattet av verkets lisens, og kan ikke gjenbrukes uten tillatelse.
Se nærmere informasjon om rettigheter under den enkelte.

Dette verket er lisensiert under CC BY-SA 4.0 –  Denne tillater tredjepart å distribuere, endre og bygge videre på materialet i et hvilket som helst medium eller format, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Lisensen tillater kommersiell bruk. Dersom du endrer eller bygger videre på materialet, må det bearbeidede materialet lisensieres under samme lisens.

For å se en kopi av denne lisensen,
besøk https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.no
eller send et brev til Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Illustrasjoner, figurer, logoer og bilder er ikke omfattet av verkets lisens, og kan ikke gjenbrukes uten tillatelse.
Se nærmere informasjon om rettigheter under den enkelte.

Dette verket er lisensiert under CC BY 4.0 –  Denne tillater tredjepart å  distribuere, endre og bygge videre på materialet i et hvilket som helst medium eller format, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Lisensen tillater kommersiell bruk.

For å se en kopi av denne lisensen,
besøk https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.no
eller send et brev til Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Illustrasjoner, figurer, logoer og bilder er ikke omfattet av verkets lisens, og kan ikke gjenbrukes uten tillatelse.
Se nærmere informasjon om rettigheter under den enkelte.

Søk på siden