Kolofon

Alle trykksaker som forbundet skal være påført en kolofon.

Kolofon er en liten tekst med tekniske opplysninger og opplysninger om blant annet en bok, avis eller tidsskrifts utgivelse: opphavsrett, trykkested og -år, papir og skrift, bokbinder, opplag, utgave, bidragsytere, og liknende.

I et hjørne skal det være oppført forbundets navn, årstall og kampanjenavn.

Denne kan gjøres så diskre som det er behov for.

For eksempel:

EL og IT Forbundet, 2023, likelønnskampanje.

Kolofonen kan enten være oppført på baksiden eller på egen side rett etter forsiden.
Utformingen skal være som følger, og i oppsatt rekkefølge:

  1. Tittel på verket (i semibold)
  2. Forfatter(e)
  3. Copyright merke, forbundets navn, og årstall.
  4. Utgavenummer, oppslagsnummer og årstall.
    Hvis verket eksisterer i trykt og digital versjon føres det opp i parantes, for eksempel (Trykk og digitalt)
  5. Kreditering av for eksempel forsidefoto, design, layout, forfatter osv.
  6. Skrift-type
  7. Forbundets kontaktopplysninger
  8. Lisenstekst (kun hvis verket skal gis en Creative commons lisens). Du finner eksempler på lisenstekster her:

Eksempel:

Solcelleinstallasjoner
av Fritz Schimpf/EL og IT Forbundet

© EL og IT Forbundet 2023
1. utgave, 1. opplag 2023

Forsidefoto: Knut Viggen/Nettverk/FriFagbevegelse
Skrift: Open Sans

EL og IT Forbundet,
Torggata 12,
0181 Oslo
www.elogit.no
firmapost@elogit.no

Dette verket er lisensiert under CC BY-NC-ND 4.0
Denne tillater tredjepart å distribuere materialet i et hvilket som helst
medium eller format i sin originale form og for ikke-kommersielle formål, så lenge rettighetshaver blir navngitt. Dersom du remixer, bearbeider eller bygger på materialet, kan du ikke distribuere det endrede materialet.

For å se en kopi av denne lisensen,
besøk https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.no
eller send et brev til Creative Commons,
PO Box 1866, Mountain View, CA 94042, USA.

Illustrasjoner, figurer, logoer og bilder er ikke omfattet av verkets lisens, og kan ikke gjenbrukes uten tillatelse.
Se nærmere informasjon om rettigheter under den enkelte.

Søk på siden