Designelementer

EL og IT Forbundet bruker tre ulike designelement, som representerer hver sin kategori: fremdrift, dialog, fornybar. Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen ved bruksbehov.

Bruk av designelement

For å skape variasjon, men samtidig ivareta helhetsutrykket er elementene laget for å kunne  skaleres, roteres og beskjæres som man selv ønsker.

Samtidig er det noen føringer man må følge, blant annet for å ivareta universell utformingskrav, noe som innebærer at elementene skal:

 • ikke blandes, men brukes hver for seg.
 • aldri legges over bilder eller objekter.
 • ikke repeteres som et mønster.
 • ikke være for smått.

Fremdrift

Elementet brukes når man skal formidle:

 • Fremdrift
 • Koblinger
 • Sende
 • Se fremover
 • Utvikling

Dialog

Elementet brukes når man skal formidle:

 • Strøm
 • Kraft
 • Spenning
 • Dialog
 • Sammarbeid

Fornybar

Elementet brukes når man skal formidle:

 • Strømninger
 • Bevegelse
 • Miljø
 • Klima
 • Fornybar

Søk på siden