Fotostiler

Vi har fire bildekategorier: portrett-, handlings-, detalj- og landskapsbilder. Felles for alle er at bildene skal være klare, rene og med skarpe farger. Ta kontakt med kommunikasjonsavdelingen ved bruksbehov.

Vi oppfordrer til at man i størst mulig grad bruker bilder av ekte mennesker/medlemmer. Samtidig annerkjenner vi at dette kan være krevende samtidig som bildene må holde en høy kvalitet. I slike tilfeller er det mulig å bruke stockfoto. Forbundet bruker colourbox.com, og gratis stockfoto fra: pixabay.com, unsplash.com og pexels.com. NB! Ved bruk av gratisstjenester er det viktig å kun velge seriøse aktører.

Fotokreditering

Der det er krav til kreditering skriver du byline som spesifisert hos leverandøren, som oftest enten i lisensbeskrivelsen eller i bildeteksten.

I de tilfellene det ikke er et krav, oppfordrer vi alikevel til å kreditere.
Krediteringer, eller byline, skal inneholde navnet på fotografen og kilden til bildet, skrevet mellom to parenteser, for eksempel:
(Illustrasjonsfoto: Kari Nordmann / Pexels)
(Foto: Ola Nordmann / Pixabay)

Ved bruk av gratisbilder kan man gjerne vurdere om krediteringer bør inneholde en henvisning til fotografens Instagram eller tilsvarende.
(Foto: Kari Nordmann, Instagram @knordmann / Pexels)

I de tilfellene der bildene har en henvisning til et byrå, og ikke en fotograf, bruker du byråets navn i tillegg til kilden.
Hvis det er kun et ID-nummer, eller tilsvarende, så bruker du bare kilden.
For eksempel har bildene hos Colourbox kun et ID-nummer knyttet til seg. I de tilfellene bruker du bare kilden (Foto: Colourbox.com)

Portrettbilder

I denne bildetypen er det personen som er i fokuse, og der alle andre elementer havner i bakgrunn.

Portrett (ser direkte inn i kamera)

Handlingsbilder

Til forskjell fra portretter er det personer i handling og aktivitet som er fokuse. Denne bildetypen er tatt i øyeblikket og skal formidle en situasjon.

Arbeidsbilde (tatt i øyeblikket)

Detaljbilde

Her er det ikke personer, men teknologien som skal formidles. Det kan gjerne være komponenter i en PC, kabler i et sikringsskap eller drivverket til en turbin. Her søker man gjerne å komme så nærme som mulig.

Detaljfoto

Landskapsbilder

Her er det landskap og størrelser som er nøkkelordet. Bildene skal i hovedsak være i fugleperspektiv, altså sett ovenfra og ned.
Når fugleperspektiv ikke er mulig, skal bildene være tatt på avstand. De skal ha et stort utsnitt, og romme mye natur og landskap.

Bilder tatt på avstand.

Fugleperspektiv

Søk på siden