Smal bredde - artikkelsider

Forbundets vedtekter blir vedtatt på landsmøtet hvert fjerde år, sist vedtatt på landsmøtet i 2019.
EL og IT Forbundet vedtar sitt handlingsprogram på landsmøtet hvert 4. år. Handlingsprogrammet skal være grunnlaget for arbeidet som gjøres i forbundet mellom landsmøtene.
Det er årsmøtet som velger utvalgene, og som bestemmer hvilke utvalg vi skal ha. Utvalgene skal sikre aktivitet og engasjement på sentrale områder hvor lokalorganisasjonen har ansvar.
Styret i EL og IT Forbundet Distrikt Trøndelag avholder møte ca. en gang pr. mnd. Det består av 9 faste styremedlemmer og 5 varamedlemmer som kalles inn ved forfall. Distriktssekretær tiltrer styremøt
Ingress Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley

Søk på siden