Administrasjon

Administrasjonen i Forbundet er valgt for ett år av gangen. den skal bestå av tillitsvalgte, medlemmer. I tillegg har vi noen faste stillinger i administrasjon.

Søk på siden